ژیوار  ساخت مجسمه سه بعدی  تنها با یک عکس

نظر کاربر

5/5

تا حالا سه بار بهتون سفارش دادم و برای هرکی بخوام هدیه خاص ببرم مجسمه ژیوار رو انتخاب میکنم

نظر کاربر

5/5

با تشکر بسیار بسته شما به دستمون رسید و باعث شادی هممون شد این تندیس پدر عزیزم بود که متاسفانه فوت کرده اند و من این یادگاری رو برای مادرم سفارش دادم که بسیار مشعوف شد باز هم ازتون سپاسگزارم

نظر کاربر

5/5

مجسمه دخترم رو که ساختینش هرکی وارد اتاقش میشه اولین چیزی ک توجه شوجلب میکنه مجسمه دلساست. به همه معرفیتون میکنم

نظر کاربر

5/5

خاصترین هدیه مجسمه منو همسرم هست که برای سالگرد ازدواجمون سفارش دادم،کارتون حرف نداره

اولین بار بود سفارش می دادم فکر نمی کردم شباهت تا این اندازه نزدیک به تصویر باشه و با عکسی که براشون فرستادم خیلی دقیق جزئیات رو رعایت کرده بودند و کار قشنگی شده بود و هدیه زیبا و ماندگاری شد.

تندیس پرتره با پایه

ژیوار

مبتکر تندیس سه بعدی برای اولین بار در ایران تنها با یک عکس

تندیس تمام قد با پایه

ژیوار

مبتکر تندیس سه بعدی برای اولین بار در ایران تنها با یک عکس

تندیس پرتره با قاب

ژیوار

مبتکر تندیس سه بعدی برای اولین بار در ایران تنها با یک عکس

X